Click call now
logo

Việc sử dụng tủ hút đem lại nhiều lợi ích cho phòng thí nghiệm: loại bỏ mùi hôi và khói bụi, bảo vệ hiệu quả cho người thao tác tránh khỏi các hạt nguy hại, kiểm soát luồng không khí giúp làm khô một cách an toàn các vật dụng trong tủ, dễ dàng làm sạch và chống sự lây nhiễm chéo.

- Vật liệu chế tạo kháng dung môi, ăn mòn.

- Cửa kính an toà, trượt êm bằng đối trọng.

- Thiết kế chụp thu khí đảm bảo phân phối hút khí đồng đều trong tủ.