Click call now
logo
KỆ GÓC
Giá : 450,000 vnđ
Kích thước : 300X300X50
59
Giá : 770,000 vnđ
23
Giá : 550,000 vnđ
15
Giá : 975,000 vnđ
3
Giá : 465,000 vnđ
kệ rượu 415
Giá : 255,000 vnđ
giá treo khăn 100
Giá : 890,000 vnđ
Kích thước : 230x750x100
kệ bàn tv 120
Giá : 1,500,000 vnđ
Kích thước : 1000x400x500
bat ly 220
Giá : 115,000 vnđ
móc áo
Giá : 50,000 vnđ
kệ treo 102
Giá : 150,000 vnđ
Kích thước : 150x750x50
kệ treo tường góc 103
Giá : 350,000 vnđ
Kích thước : 250x600x100
kệ treo tường chịu tải nặng
Giá : 450,000 vnđ
Kích thước : 350x600x250
kệ treo tường chịu tải nặng 02
Giá : 550,000 vnđ
Kích thước : 250x600x550
kệ treo khăn
Giá : 550,000 vnđ
Kích thước : 170x750x170
kệ treo tường
Giá : 550,000 vnđ
Kích thước : 200x550x200
kệ treo tường giấu vít
Giá : 980,000 vnđ
Kích thước : 200x750x40
kệ treo tường 104
Giá : 650,000 vnđ
Kích thước : 250x750x250
kệ treo tường giấu vít
Giá : 750,000 vnđ
Kích thước : 250x800x60
Móc treo áo
Giá : 135,000 vnđ
Kích thước : 400x60x220
kệ góc 004
Giá : 450,000 vnđ
Kích thước : 250x250
kệ góc 001
Giá : 350,000 vnđ
Kích thước : 250x250x350

inox sus 304 dày 1 mm

số lượng đặt hàng tối thiểu 500 cái

móc áo

inox sus 304 dày 1 mm

số lượng đặt hàng tối thie63iu 200 cái

2000 sp/lần đặt hàng ( sắt sơm tĩnh điện)

inox sus 304 dày 1, mm1000 sp/lần đat hàng

1000 sp/lần đặt hàng