Click call now
logo
khay lưới
Giá : 3,500,000 vnđ
Kích thước : 500x600x200
PHỄU 304
Giá : 750,000 vnđ
Kích thước : 200X300
2
Giá : 6,500,000 vnđ
CỔNG KIỂM SOÁT ĐẾM SỐ
Giá : 36,000,000 vnđ
17
Giá : 3,500,000 vnđ
16
Giá : 28,000,000 vnđ
7
Giá : 450,000 vnđ
6
Giá : 3,800,000 vnđ
thùng inox
Giá : 1,700,000 vnđ
Kích thước : 550x550x600
thung inox105
Giá : 4,500,000 vnđ
Kích thước : 600*800*500
tủ văn phòng 008
Giá : 5,500,000 vnđ
Kích thước : 500x1100x1000
xe rác 006
Giá : 1,600,000 vnđ
Kích thước : 500x600x950
xe rac 005
Giá : 4,800,000 vnđ
Kích thước : 500x1200x950
xe đẩy khay 013
Giá : 3,200,000 vnđ
Kích thước : 400x1000x1400
xe đẩy khay 011
Giá : 2,700,000 vnđ
Kích thước : 500x700x1400
xe dẩy hàng 014
Giá : 2,900,000 vnđ
Kích thước : 700x1100x800
xe dẩy hàng 013
Giá : 3,100,000 vnđ
Kích thước : 700x1100x750
xe đẩy hàng 001
Giá : 3,100,000 vnđ
Kích thước : 800 x01100 x750
thùng rác 003
Giá : 650,000 vnđ
Kích thước : 250x650
thùng rác 002
Giá : 250,000 vnđ
Kích thước : 350x350x600
thùng rác 001
Giá : 550,000 vnđ
Kích thước : 300x500
băng chuyền 005
Giá : liên hệ
băng chuyền 004
Giá : liên hệ
băng chuyền 003
Giá : liên hệ

thùng inox

thung inox105

10 sp/lần đât hàng

100 sp/ lần dat hàng

50 sp/lần đặt hàng

10 sp/lầ n đặt hàng

10 sp/lần đặt hàng

20 sp/lần đặt hàng

20 sp/lần đặt hàng

10 sp/ lần đặt hàng , loại xe tải nặng

200 sp/ lần đặt hàng

500 sp/ lần đặt hàng

500 sp/ lần đặt hàng