Click call now
logo
48
Giá : liên hệ
o
Giá : liên hệ
i
Giá : liên hệ
u
Giá : liên hệ
t
Giá : liên hệ
r
Giá : liên hệ
r
Giá : liên hệ
e
Giá : liên hệ
w
Giá : liên hệ
q
Giá : liên hệ
truc ep
Giá : liên hệ
chân bàn inox
Giá : 1,650,000 vnđ
Kích thước : 450x750
Gia công phay tiện
Giá : 180,000 vnđ
Kích thước : 114x220
bas inox
Giá : 48,000 vnđ
Kích thước : 60x150
jhuih
Giá : 120,000 vnđ
Kích thước : 12*12
hi
Giá : 4,500 vnđ
Kích thước : 30x50x50 x3mm
Phay tiện chi tiết
Giá : 15,000 vnđ
Kích thước : theo đặt hàng
Gia công phay- tiện CNC
Giá : 1 vnđ
Kích thước : theo đặt hàng
Gia công chi tiết hàng loại
Giá : 1 vnđ
Kích thước : theo dặt hàng

500 bộ/lần đặt hàng

1000sp/lần đặt hàng

2000 sp/lần đặt hàng

200 sp/lần đặt hàng

45000 đồng/kg (inox sus430) . Số lượng tối thiết 1 tấn

tính thoe sp,kg hoặc tính gia công theo ngày :

- 500000đồng/ngày ( máy cơ) bao gồm cả nhân công

- 550000 đồng trên ngày ( máy tiện CNC) có nhân công

theo sp

theo sp