Click call now
logo
32
Giá : 4,500 vnđ
Kích thước : 30x50x50 x 3mm
31
Giá : 45,000 vnđ
30
Giá : liên hệ
29
Giá : 550,000 vnđ
Kích thước : 250x750x100
28
Giá : liên hệ
27
Giá : 45,000 vnđ
Kích thước : 150x250x25
26
Giá : 3,700,000 vnđ
Kích thước : 550x1100x800/900
25
Giá : liên hệ
24
Giá : 4,500 vnđ
Kích thước : 30x40x40
chậu rữa
Giá : 450,000 vnđ
Kích thước : 450x250
22
Giá : 1,750,000 vnđ
Kích thước : 450x900
ghế bar
Giá : 450,000 vnđ
Kích thước : 450x450x900
ghế bar tăng đơ
Giá : 1,750,000 vnđ
Kích thước : 450x450x900
đồ khui bia
Giá : 17,000 vnđ
Kích thước : 30x14
ghê bar
Giá : 450,000 vnđ
Kích thước : 450x450x900
17
Giá : 11,500,000 vnđ
Kích thước : 500x1200x1100
16
Giá : liên hệ
chân bàn cắt laser
Giá : 1,350,000 vnđ
Kích thước : 120x120x750 x 3mm
12
Giá : liên hệ
11
Giá : liên hệ
10
Giá : liên hệ
9
Giá : liên hệ
xe đẩy hàng 183
Giá : 2,700,000 vnđ
Kích thước : 700x1100x800
7
Giá : liên hệ

Sản phẩm này có thể in chữ âm lên như : SAPORO,HENIKEN,TIRGER... vì sp này chủ yếu là để khuyến mãi. Sp này cty mình hay làm cho các công ty qc. Sản này đã làn in chữ saporo, five star