Click call now
logo

 

1./ Nghĩa vụ bên bán:

  • Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin liên quan tới sản phẩm để bên mua hiểu và sử dụng sản phẩm

  • Cung cấp đầy đủ sản phẩm và số lượng cho bên mua đúng thời hạn sau khi bên mua đã thanh toán đầy đủ
  • Cung cấp các chứng từ liên quan cho bên mua: Phiếu thu, hóa đơn GTGT….

2./Nghĩa vụ bên mua:

  • Thực hiện đúng các quy trình, quy định do bên bán đề ra
  • Thanh toán đầy đủ số tiền theo đơn hàng
  • Hỗ trợ và cung cấp đầy đủ các thông tin khi bên bán yêu cầu
Bài viết khác